Układ pomieszczeń

Układ pomieszczeń na parterze

Układ pomieszczeń na parterze

Układ pomieszczeń na piętrach

Układ pomieszczeń na piętrach