Hala produkcyjna

INFORMACJE O HALI PRODUKCYJNEJ

Budowa nowej hali produkcyjnej stała się możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich poprzez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach II osi priorytetowej „Gospodarka Regionalnej Szansy” – działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ”.

Najważniejsze założenia zrealizowanej hali produkcyjnej to:

  1. Bezpieczeństwo pracy – Zastosowanie nowoczesnych maszyn dźwignicowych o udźwigu 20/5 ton usprawnia załadunek i wyładunek ciężkich podzespołów i podnosi bezpieczeństwo pracy. Systemy wentylacji mechanicznej oraz separacji gazów i cząstek stałych powstających podczas cięcia i spawania dla zapewnienia optymalnych warunków zdrowia pracujących ludzi.
  2. Ograniczenie hałasu – System nowoczesnych paneli akustycznych w znaczący sposób tłumiący hałas.
  3. Ochrona środowiska – Inwestycja jest zaprojektowana tak, by nie być uciążliwą dla otoczenia. Zastosowane technologie w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, strat energii oraz zanieczyszczenia powietrza.

REALIZOWANE PROJEKTY

Realizujemy m.in. takie projekty jak:
1. Konstrukcje stalowe hal – kratownice, słupy, dźwigary itp.
2. Konstrukcje stalowe dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego – wymienniki ciepła, kotły, chłodnice itp.
3. Konstrukcje stalowe mostów .
4. Wszelkiego innego rodzaju konstrukcje stalowe – pomosty technologiczne, barierki, schody.
5. Konstrukcje stalowe dla zakładów betoniarskich – m.in. silosy.

Zapraszamy do współpracy i do odwiedzenia naszej strony Metal Service Facebook