Urządzenia ochrony środowiska

Ochrona środowiska naturalnego dotyczy nas wszystkich. W przypadku dużych zakładów przemysłowych dbałość o środowisko jest skomplikowanym procesem technologicznym. Metal Service oferuje w tym zakresie pełen pakiet usług, który obejmuje naprawy, remonty i montaże urządzeń ochrony środowiska, tj.:

  • Cyklonów, multicyklonów i separatorów
  • Elektrofiltrów i filtrów
  • Instalacji odsiarczania spalin
  • Instalacji odazotowania spalin
  • Instalacji uzdatniania wody
  • Oczyszczania ścieków i przepompowni ścieków