Armatura wysoko i nisko prężna

Wykonujemy montaże, naprawy i remonty:

  • Armatury nisko i wysokoprężnych wraz z instalacjami zasilającymi
  • Siłowników elektrycznych i pneumatycznych
  • Zaworów rozdzielających, pozycjonerów i wyłączników krańcowych
  • Rurociągów energetycznych i ciepłowniczych
  • Węzłów i instalacji cieplno–technologicznych, jak stacje ciepłownicze, stacje wymienników ciepła, stacje redukcyjno–schładzające
  • Rurociągi technologiczne na bazie rur stalowych, nierdzewnych, przeizolowanych
  • Instalacje sprężonego powietrza, próżni, transportu pneumatycznego.