Władze spółki

Mgr. Inż. Andrzej Żaba
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Budowy Maszyn.